Font JanelotusViệt hoá font Janelotus
Một font chữ kí đẹp. Font được chia sẻ miễn phí tại đây: https://www.dafont.com/janelotus.font
Font Việt hoá là bản đầy đủ vui lòng mua font gốc của tác giả nếu dùng trong dịch vụ, thương mại tại đây: https://fontbundles.net/.../995559-janelotus-signature-font————————————-


Link tải: https://www.facebook.com/Fontvietlinh/

————————————-

Font này sẽ để trong bộ tính phí tổng hợp 200k cho 1435 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4

————————————-

#FontVietLinh#FontVietHoa

#Fonttiengviet#Phongtiengviet

#FontTiếngViệt#FontViệtHóa