BỘ TỔNG HỢP FONT VIỆT LINH 2024

 Giới thiệu với các anh chị và các bạn bộ tổng hợp font Việt Linh Việt hóa, hoặc chỉnh sửa mới nhất năm 2024. Đây là bản tổng hợp mới nhất do chính Việt Linh việt hóa và chỉnh sửa lại bản gốc với trên 2000 font các loại. 

Danh sách font vui lòng xem tại đây: Danh sách font.

Các bạn có nhu cầu trả phí cho bộ tổng hợp này vui lòng liên hệ qua tin nhắn tại trang www.facebook.com/fontvietlinh. 

Cảm ơn các bạn.