Thiết kế font mới Phong Handwritter

 Font mới vẽ bằng app Fontself trên iPad.

Bộ gồm 4 style: Regular, Bold, Italic, Bold Italic.
Font được để trong bộ font tổng hợp do Việt Linh thiết kế nhé.
Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với Việt Linh nhé. Giá hạt dẻ