Thiết kế font mới: Sài Gòn II

 Font mới. VL Sài Gòn II. Dùng làm tiêu đề, quảng cáo, logo,...

Bộ gồm 2 style. Regular và Round.
Font được để trong bộ font Tổng hợp do Việt Linh thiết kế. Các bạn nào có nhu cầu ủng hộ Font Việt Linh vui lòng thanh toán nhận font nhé.