Thiết kế mới font Tây Nguyên
Font mới vừa vẽ xong. Đặt tên tạm là Tây Nguyên.
Bạn nào còm vào đây cái tên hay cho font này. Tên nào ok Việt Linh sẽ tặng bạn font này với bản full tiếng Việt nhé.
Bạn nào quan tâm vui lòng xem link ở đây: https://bit.ly/fontvietlinhtk

Nhấn vào đây để tải font Tây nguyên

————————————-


Link tải: https://www.facebook.com/Fontvietlinh/

————————————-

Font này sẽ để trong bộ tính phí tổng hợp 200k cho 1435 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4

————————————-

#FontVietLinh#FontVietHoa

#Fonttiengviet#Phongtiengviet

#FontTiếngViệt#FontViệtHóa