Thiết kế mới: Đơn Dương


Một font đơn giản, dễ đọc, Bộ này dự định làm 8 style. Light tới Black. Việt Linh sẽ chia sẻ 1 font miễn phí cho cá nhân sử dụng. Font bản quyền Dùng trong thương mại, dịch vụ vui lòng mua giấy phép của Font Việt Linh nhé. Bạn nào quan tâm hoặc muốn ủng hộ bộ font do Việt Linh thiết kế. vui lòng xem link ở đây: https://bit.ly/fontvietlinhtk

Font Việt Linh share 1 kiểu Regular font Đơn Dương tại đây


Link tải font Đơn Dương Regular