Việt hóa font Arkipelago

Một font vẽ tay đẹp và hấp dẫn, kết hợp với các kí tự thay thế làm font được tự nhiên và nhẹ nhàng hơn. Link tải font miễn phí tại đây: https://fontsarena.com/arkipelago-by-nasir-udin/...

Việt Linh share font đã Việt hóa Arkipelago tại đây