Font MalkoMột font nhẹ nhàng và xinh đẹp. Font bản quyền chỉ dùng cho cá nhân, Nếu dùng trong, nhận diện thương hiệu, dịch vụ, thương mại, vui lòng mua font gốc của tác giả tại đây trước khi dùng bản Việt hóa này:

https://creativemarket.com/vuuuds/7068788-Malko-Font


————————————-

Link tải: https://www.facebook.com/Fontvietlinh/

————————————-

Phí tổng hợp 200k cho 1400 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4

————————————-

#FontVietLinh#FontVietHoa

#Fonttiengviet#Phongtiengviet

#FontTiếngViệt#FontViệtHóa