Font Sangha KaliFont được chia sẻ miễn phí cho cá nhân sử dụng. Font bản quyền chỉ dùng cho cá nhân, Nếu dùng trong, nhận diện thương hiệu, dịch vụ, thương mại, vui lòng mua font gốc của tác giả tại đây trước khi dùng bản Việt hóa này: https://www.behance.net/…/Sangha-Kali-typeface-(free)

————————————-


————————————-

Phí tổng hợp 200k cho 1400 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4

————————————-

Tag: #FontVietLinh

#FontVietHoa


#Fonttiengviet#Phongtiengviet

#FontTiếngViệt#FontViệtHóa