Thiết kế font mới Font B'Lao


Font có 2 kiểu: Regular và Medium
Font được để trong bộ font do Việt Linh thiết kế. Bạn nào quan tâm bộ font do Việt Linh thiết kế. vui lòng xem link ở đây: https://bit.ly/fontvietlinhtk