Thiết kế font mới: Ô Vuông
Font Ô vuông vuông tròn tròn. Ngẫu hứng buổi sáng nay. Font chỉ có chữ thường không có bộ số, chưa có rảnh để làm.

————————————-
Font này tiếp tục tích hợp trong bộ tính phí tổng hợp 200k cho 1435 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4
————————————-

#FontTiếngViệt #FontViệtHóa 

Link tải font Ô vuông tại đây