Thiết kế font mới. Truyện tranh 2
Hôm trước đã làm một Font rồi. Hôm nay làm một bộ luôn gồm 6 Style. Full Tiếng Việt nhé.
Font chỉ dùng cho cá nhân. Dùng trong thương mại vui lòng mua font gốc của Việt Linh để ủng hộ công sức tác giả. 

Các bạn có thể ủng hộ qua tài khoản: FONTVIETLINH, ngân hàng Vietcombank. Cảm ơn các bạn.
Việt Linh share 2 style nhé.

Link tải font tại đây

————————————-


Link tải: https://www.facebook.com/Fontvietlinh/

————————————-

Font này sẽ để trong bộ tính phí tổng hợp 200k cho 1435 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4

————————————-

#FontVietLinh#FontVietHoa

#Fonttiengviet#Phongtiengviet

#FontTiếngViệt#FontViệtHóa