Thiết kế font mới Sài Gòn III

Font mới. VL Sài Gòn III. Dùng làm tiêu đề, quảng cáo, logo,...

Font được để trong bộ font Tổng hợp do Việt Linh thiết kế. Các bạn nào có nhu cầu ủng hộ Font Việt Linh vui lòng thanh toán nhận font nhé.