Thiết kế font mới Sketch Việt 2

Font được lấy cảm hứng từ những chữ viết phác thảo kỹ thuật. Tạo thành một font hoàn chỉnh với đầy đủ các kí tự cần thiết cho một font hoàn chỉnh. 

Bạn nào quan tâm hoặc muốn ủng hộ bộ font do Việt Linh thiết kế. vui lòng xem link ở đây: https://bit.ly/fontvietlinhtk