Thiết kế font mới Út Trinh


Font full tiếng Việt với 2 style: Regular và Bold.
Font chỉ dùng cho cá nhân. Nếu dùng trong thương mại vui lòng mua font gốc của Việt Linh nhé.
Font được đặt trong bộ font tổng hợp do Việt Linh thiết kế. Mong mọi người ủng hộ nhé.