Việt hóa font CanavaMột font đẹp dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng có lẽ làm dùng trong thiết kế giao diện là một ưu thế. Font có nhiều tính năng OpenType như các biểu mẫu phân biệt chữ hoa chữ thường, các lựa chọn thay thế theo ngữ cảnh và phong cách. Bộ số tiêu chuẩn bao gồm các số và ký hiệu dạng bảng, số trên và dưới, tử số và mẫu số, cũng như phân số. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Font chia sẻ miễn phí 2 kiểu thường và nghiêng. Mua font gốc của tác giả nếu dùng trong thương mại, dịch vụ tại đây: https://pixelsurplus.com/prod.../canava-grotesk-free-font...
Link tải: Font Canava
————————————
Font này tiếp tục tích hợp trong bộ tính phí tổng hợp 200k cho 1435 font tiếng Việt: https://bit.ly/3LaxHv4
————————————-