Font mới: Sài Gòn VIFont chữ nét đậm tạo thêm 2 phiên bản chân khác nhau. Các bạn có thể tải trực tiếp từ website www.fontvietlinh.com. Font chỉ dùng cho cá nhân, Vui lòng trả phí bản quyền nếu dùng trong thương mại và dịch vụ tại facebook của Việt Linh hoặc liên hệ trong: www.fontvietlinh.com. Bạn nào quan tâm hoặc muốn ủng hộ bộ font do Việt Linh thiết kế. vui lòng xem link ở đây: https://bit.ly/fontvietlinhtk

Link tả font Sài Gòn VI . Sài Gòn VI v2

————————————-

#FontVietLinh #FontVietHoa #Fonttiengviet #Phongtiengviet #FontTiếngViệt #FontViệtHóa