Thiết kế font mới: Đà Lạt Round


Font chỉ dùng cho cá nhân, Vui lòng trả phí bản quyền nếu dùng trong thương mại và dịch vụ tại facebook của Việt Linh hoặc liên hệ trong: www.fontvietlinh.com.
Bạn nào quan tâm hoặc muốn ủng hộ bộ font do Việt Linh thiết kế. vui lòng xem link ở đây: https://bit.ly/fontvietlinhtk
Link tải: Đầu tuần sau show link tại website: www.fontvietlinh.com nhé.
————————————-