Thiết kế font mới: Thủ Đức Round.


Hôm trước chỉ vẽ được bộ chữ Thường nay mượn thêm chữ Hoa của Font Đà Lạt Round chỉnh lại cho hợp với nhau tạo thành Thủ Đức Round. Font chỉ dùng cho cá nhân, Vui lòng trả phí bản quyền nếu dùng trong thương mại và dịch vụ tại facebook của Việt Linh hoặc liên hệ trong: www.fontvietlinh.com.
Bạn nào quan tâm hoặc muốn ủng hộ bộ font do Việt Linh thiết kế. vui lòng xem link ở đây: https://bit.ly/fontvietlinhtk
Trò chơi. Các bạn vui lòng vào facebook Font Việt Linh để tham gia trò chơi nhé. Lưu ý đầu tuần sau sẽ kết thúc trò chơi.