Thiết kế font mới: Đại Bình

Font mới vẽ tối nay. Dựa theo font mới Việt hóa Cunia. Việt Linh vẽ lại theo ý của mình. Font chữ mập mạp dùng làm poster, logo, tiêu đề... Font bản quyền, chỉ sử dụng cho cá nhân. Vui lòng mua giấy phép của Việt Linh trước khi dùng font trong dịch vụ, thương mại, quảng cáo, web...


Font này cuối tuần sẽ tổ chức trò chơi, ai may mắn sẽ nhận được font này nhé. 

Bạn nào quan tâm dùng font mà có bản quyền sử dụng không lo sợ bị kiện bản quyền thì cân nhắc các font của Việt Linh thiết kế nhé. Cảm ơn các bạn. 

————————————-
#FontVietLinh #FontVietHoa
#Fonttiengviet #Phongtiengviet
#FontTiếngViệt #FontViệtHóa