Thiết kế font mới. Cầu Ngang


Một font Việt Linh vừa vẽ xong. Có thể dùng trong bìa, sách, các sản phẩm thiết kế phù hợp...

Font được đặt trong bộ font do Việt Linh thiết kế.
Font bản quyền, chỉ sử dụng cho cá nhân. Vui lòng mua giấy phép của Việt Linh trước khi dùng font trong dịch vụ, thương mại, quảng cáo, web...
Bạn nào quan tâm dùng font mà có bản quyền sử dụng không lo sợ bị kiện bản quyền thì cân nhắc các font của Việt Linh thiết kế nhé. Cảm ơn các bạn.
————————————-